Green Transition 2023: разговор за бъдещето, в който всички участват

Зелената сделка вече не е непозната материя за бизнеса и хората в България. А зеленото отдавна не е символ единствено на екологични политики и намерения за опазване на природата. Истинската трансформация на икономиката вече започна и всички специалисти си сверяват часовника със събитието на годината – Green Week 2023, най-големият регионален форум за Зеления преход, иновациите и бъдещето, който за трета поредна година бе организиран от Dir.bg и 3Е-news.

Форумът събра в София представители на Европейската комисия и на Европеския парламент, водещи политици и министри от България и страните от региона, ключови фигури от ЕИБ, МВФ, банки за развитие от ЦИЕ, индустриални компании, участници от бизнеса и местната власт, експерти, работодатели и синдикати, университети, научни среди, неправителствен сектор и медии.

Какво казаха експертите и какво следва да очакваме? Правим детайлен обзор на тридневното събитие – приятно четене.

Поредното, шесто, издание на Real Time Future, посвещаваме на най-големият форум за зеления преход – Green Transition 2023.

Ще бъде ли България сред отличниците или отново ще догонваме всички останали страни от централна и източна Европа? Разговор за бъдещето, в който всички трябва да участват.

Ядрената енергетика остава в основата на енергийната свързаност, а електропроизводството трябва да се удвои, за да можем да произведем необходимото количество водород, заяви шефът на Булатом – Богомил Манчев

Трябва да се научим да управляваме и използваме тази енергия, защото е с изключително ниски оперативни разходи, което води до по-голяма добавена стойност“ – това каза Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)

При пълна либерализация, когато и да се случи, КЕВР ще защитава енергийно бедните потребители и ще продължи да определя цените на мрежовите услуги, заяви председателят на регулатора по време на форума Green Week 2023

Директорът на „Булгартрансгаз“, Владимир Малинов: Природният газ ще е едно от преходните горива за постигане на зелена икономика

Темата за устойчивост в земеделието е изключително обширна като тя засяга не само екологичните аспекти по отношение на използване на ресурси, преминава през процеса на производство, преработка, дистрибуция, маркетинг, разпространение и консумация, но засяга и икономически и социални аспекти.

Като представител на бизнеса, Константина Градева-Василева, директор „Устойчиво бизнес развитие“ очерта опита и резултатите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ по пътя на декарбонизация и устойчивост в минната индустрия.

Темата с продоволствената сигурност е тясно свързана с климатечните промени, опазването на околната среда, здравни, икономически и геополитически кризи. Това налага интегриран и всеобхватен подход към целия сектор.

На този етап зеленият преход в България се характеризира с едно – тотална анархия, няма никакъв план. Ние не знаем, нито сме планирали бъдеще, защото стратегия и планиране са две взаимносвързани неща, но България не е планирала след 5-10-15 години каква част от своята енергия иска да получава от ядрени централи. Не знаем колко искаме да получаваме от ТЕЦ и ВЕЦ.

В момента всички говорят за зелено производство на електроенергия. Аз обаче си мисля, че целта трябва да е зелено потребление. С тези думи започна изказването си Карел Крал, изпълнителен директор на „Електрохолд“. Той участва в конференцията Green Week 2023 – най-мащабният форум за устойчиви и зелени политики в региона, организиран за трета поредна година от Dir.bg и 3E-news.

Българската индустрия няма много останали възможности за електрифициране, защото почти всички процеси вече са извършени. Това обясни Ивайло Найденов, директор на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Той взе участие в най-мащабния регионален форум за зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден – Green Week 2023, организиран за трета поредна година от Dir.bg и 3E-news.

Последни бюлетини: