Енергиен мениджмънт и изкуствен интелект: стратегии за по-сигурно бъдеще на бизнеса

През последните няколко месеца вероятно сте прочели поне няколко новини за придобиващите огромна популярност платформи с изкуствен интелект, които не само могат да пишат домашните на учениците, но и да провеждат интервюта за наемане на хора на работа, без те да подозират, че въпросите са им задавани от “машина”. Chat GPT е име, което занапред ще чувате все по-често, в комбинация с други подобни услуги и платформи, които ще променят според много анализатори облика на света.

Но готов ли е бизнесът да посрещне тези предизвикателства и да се възползва от новите технологии? Какви стратегии в собствена полза по отношение на енергийната си независимост могат да разработят компаниите? Достатъчен ли е правилният енергиен мениджмънт за успешното функциониране на бизнеса и дали редом с нарастването на цените на енергийните източници и зависимостта ни към тях, енергийната ни култура ще става все по-важна и осигуряваща конкурентни предимства за индустрията и дори крайния потребител?

В четвъртото издание на RealTime Future ще говорим за енергиен мениджмънт и изкуствен интелект, новите стратегии за по-сигурно развитие на бизнеса и зеления преход като възможност за повишаване на ефективността на енергийните ресурси, необходими в бизнеса.

Предполагам, че през последните месеци ви прави впечатление, че всички български и чужди медии са постоянно заливани от нови и нови интересни новини за изкуственият интелект (AI, от “Artificial Intelligence”). Днес, най-модерната дума сред програмисти и журналисти е ChatGPT, а дизайнери, ентусиасти и тийнейджъри заливат мрежата с генерирани от Midjourney и DALL-E картини, на които и самият Салвадор Дали би завидял, ако бе сред живите.

Крайните потребители и съвременният бизнес стават все по-креативни относно това, как и къде да разполагат слънчевите си панели. И то без значение дали говорим за домашна система, която искате да разположите на големия си двор пред къщата, или става дума за огромен терен, придобит за целите на голяма фирма. И наистина – пространството с което разполагате за соларните панели е от съществено значение, особено ако става дума за големи инсталации. Но хората са наистина понякога гениални по отношение на оптимизацията и хитроумните идеи и неслучайно например в София ще видите панели „залепени“ по фасадите на много сгради, използвайки буквално всяко налично пространство по тях.

Устойчивостта (на англ. Sustainability) като термин или актуална тема се намира в „челните редици“ на много бизнес стратегии в наши дни. И има причини за това. Ефектите от глобалното затопляне стават все по-видими – с появата на интензивни бури, суши, горещи вълни и повишаване на температурите на океана. Глобалното затопляне се отразява на много бизнеси и съответно на техните вериги за доставки на крайния продукт. А това накара много организации да започнат все по-често да се питат накъде да поемат оттук нататък и съответно какво трябва да променят.

През последните няколко години, производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) заема все по-голям дял в брутното производство на електрическа енергия в сравнение с конвенционалните източници на електроенергия – ТЕЦ и АЕЦ. Всъщност, електричеството, идващо от новите фотоволтаични електроцентрали, които са с общ капацитет до 30 kW, в момента е единствената енергия от възобновяеми източници, за която може да се сключат договори за дългосрочно изкупуване по фиксирана преференциална цена.

Енергийният преход е нещо, за което ще слушаме още години наред. Той продължава да се развива и разгръща, тъй като държавите по света се стремят все повече да намаляват въглеродните си емисии, за да постигнат крайната си цел – тотално нулеви емисии. Този процес се засилва все повече и под светлината на опасностите, породени от руската инвазия в Украйна, заради които всички се стремят да подобрят енергийната си сигурност. Резултатът? Поредица от множество припокриващи се предизвикателства, с които енергийният сектор трябва да се справи.

Енергетиката остава едно от най-важните предизвикателства на бъдещето.
Бизнесите трябва да намерят баланса между оперативната ефективност и устойчивото развитие. В условията на рязко покачващи се цени на енергията и нарастващ недостиг на природни ресурси, определянето на енергийната ефективност – от планирането до производството и оперирането на един бизнес, е все по-ключово.

Електроенергията е критичен компонент за индустрии от всякакъв мащаб. Разходите за електроенергия растат сериозно през последните две десетилетия, което прави все по-голяма за предприятията нуждата, да намерят начини да намалят или поне да знаят и планират потреблението и сметките си за електроенергия. Възможността това да се случва, води до точно изчисление на себестойността на продукцията и постигане на планираните печалби.

Зелената страст е обхванала цяла Европа. В момента всяка компания се старае максимално добре да оползотворява собствения си ресурс за производство и закупуване на чиста енергия. И това не се прави само за корпоративен имидж, а защото всеки бизнес се старае да минимизира разходите си. Тези процеси вървят усилено и в България.

Изчислено е, че транспортът генерира около 5 % от БВП на ЕС, като осигурява заетост на над 10 милиона души в Европа. Без транспорт съвременният свят би бил невъзможен, но в същото време той има и своята висока цена: освен сериозните количества от необходимата енергия и горива, това са емисиите на парникови газове и замърсителите, шумът, пътнотранспортните произшествия и задръствания.

Последни бюлетини: