Професия на бъдещето: Консултант по енергийна ефективност

Не става въпрос само за сметката за ток, а и за сметката, която дължим на природата

Енергетиката остава едно от най-важните предизвикателства на бъдещето.
Бизнесите трябва да намерят баланса между оперативната ефективност и устойчивото развитие. В условията на рязко покачващи се цени на енергията и нарастващ недостиг на природни ресурси, определянето на енергийната ефективност – от планирането до производството и оперирането на един бизнес, е все по-ключово.

Един от начините за намаляване на разходите за енергия е да се повиши енергийната ефективност, за да се оптимизират съществуващите ресурси и да се планират правилните инвестиции в нови технологии. Това ще помогне за управлението на оперативните разходи и ще осигури по-добро предоставяне на услуги на клиентите, като същевременно ще намали въздействието върху околната среда и ще намали риска. Освен това, правилно комуникиран, ангажиментът за устойчиво развитие е мощен и ефективен начин за демонстриране на социална отговорност и за удовлетворяване на предпочитанията на клиентите. Само като пример можем да дадем изследване на First Insight от 2019-а, в което за 75% от поколението Z устойчивите политики на един бизнес са по-важни от бранда му.

Енергийната ефективност на една сграда е много дълъг разговор, а какво може да се каже, когато говорим за енергийна ефективност на един бизнес. За щастие, през последните години изкристализира професията “консултант по енергийна ефективност”, чиито функции понякога се адресират и към дейността на цяла компания. Според практици от бранша такъв специалист или компания трябва да има задължително инженерно образование. Но заради нарастващия бум на технологиите в тази област, през последните години се появяват магистърски степени и курсове по енергиен мениджмънт в различни университети в чужбина. И нещо конкретно – когато става въпрос за енергоспестяване в промишления сектор, се препоръчва образование за инженер технолог.

Какво прави и за какво може да е полезен консултантът по енергийна ефективност?

Отново повтаряме, че терминът може да се прилага не само към отделно лице или човек, специализиран да консултира ваш и вашия бизнес. Консултантите могат да бъдат цели фирми или компании, които се грижат за вашият по-разумен разход на енергия. Енергийният консултант може да оцени какви са енергийните разходи на съответната сграда или промишлена система и да препоръча мерките, които трябва да се вземат за намаляване на електро- и топлопотреблението. За тази цел трябва добре да се познава цялостната технология на изграждане и функциониране на обекта, който ще бъде обследван. Тъй като предприемането на мерки за енергийна ефективност е глобална тенденция, тази професия, този нов вид бизнес е атрактивен за реализация на проекти в целия свят.

Като цяло консултантът по енергийна ефективност запълва празнина в знанията и ресурсите на дадена компания. Неговата работа е да намери начини за намаляване на месечните сметки за енергия. Консултантите правят това по няколко начина. Първо, те търсят най-добрите доставчици на енергия за вашия бизнес. Те могат да сравнят тарифите и да се уверят, че получавате най-добрата оферта. След това разглеждат текущото ви потребление на енергия. Могат да открият области, в които изразходвате прекалено много ресурси. Те ще ви помогнат да намалите потреблението на енергия чрез по-добри практики и енергийно ефективни технологии.

Като експерти в една относително нова област, консултантите трябва да образоват компаниите за новите възможности и изисквания, отговорни както за оптимизирането на енергийните разходи, така и за намаляване на въглеродния отпечатък. Анализаторите от енергийната индустрия често подчертават връзката между енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Статистиката сочи, че повече от една трета от енергията в жилищните и търговските сгради в САЩ се губи! Всичко – от неефективните климатици до загряващите се електрически крушки, може да струва скъпо на вашата компания. Енергийните консултанти могат да помогнат за намаляване на тези разходи. Ако предприятията преминат към възобновяеми енергийни източници по време на стремежа си да станат по-енергийно ефективни, това решение би могло да подтикне енергийните компании да увеличат инвестициите във варианти, които не използват изкопаеми горива. И мечтата за зелен преход да се сбъдне най-накрая.

Съществуват много и най-различни доставчици на енергия. Но съществуват и различни източници на енергия, включително природен газ, нефт, пропан и електричество. За да управлявате бизнеса си разумно и практично, доста често се оказва, че може би се нуждаете от комбинация от тези енергийни източници. Работата на енергийния консултант (човек или фирма) дефакто опростява процеса на работа, когато трябва да работите с много на брой доставчици. Можете да се снабдявате с енергия от разнообразни доставчици, като същевременно работите само с еднo лице за контакт, което се занимава с всички тях и ви спестява време.

Целта е обща, затова и усилията трябва да са общи

Повечето ръководители на компании осъзнават, че ако искат да постигнат значителен напредък в областта на енергийната ефективност, трябва да създадат цели, които са постижими, но и предизвикателни. Проучване от 2017 г. показва, че 63% от компаниите от класацията Fortune 100 са си поставили поне една цел за работа с по-чиста енергия. Предприемането на тази стъпка позволява на компанията да покаже, че има сериозни намерения за подобряване на своята енергийна ефективност.

Работата с енергиен консултант позволява на отговорните лица в компанията да видят къде има слаби места и какво може или какво трябва да се направи, за да стане предприятието по-ефективно от енергийна гледна точка. По същият начин консултантите могат непрекъснато да проследяват показателите, за да определят дали компанията се движи право към своите цели или пък са необходими корекции в плана за достигане на евентуален успех.

Най-добрият вариант е когато енергийната ефективност е заложена много преди старта на работа или „кота нула“. Ако предприятието обмисля модернизация, ремонт или ново строителство, енергийният консултант трябва да сподели необходимите познания, за да направлява тези проекти, така че резултатът да е максимално енергийно ефективен. Енергийният консултант е професионалист, който притежава разширени познания в областта на строителството, инженерството, законите и др. Благодарение на внимателното планиране, един строителен проект може да постигне точно тези ползи, които компанията иска, давайки пример за подражание на други предприятия. Но ако нещата се объркат, особено ако предприятието реши да не се възползва от опита на енергиен консултант, то може да загуби време и пари.

Нека се върнем към извадката от проучването за поколението Z. То показва тренд, който движи не само тях – този тренд е на масата при вземане на решения на всички хора. Устойчивостта и природосъобразността движат и луксозни брандове, чийто таргет съвсем не са “Z-ките” или милениълите.

Някои бизнес лидери разглеждат подобряването на енергийната ефективност като цел, която няма връзка с крайните резултати на предприятието. Класическите възгледи са, че предприятията създават конкурентни предимства или чрез диференциация, или чрез поддържане на ниски разходи. Днешното схващане е, че енергийната култура може да направи бизнеса по-силен на фона на конкуренция, която не е толкова напред в своята енергийна компетенция.

Ако ръководителите на дадена компания не виждат смисъл в подобрената енергийна ефективност, когато хора от компанията се обърнат към тях по този въпрос, образованието и опитът, които носи енергийният консултант, могат да помогнат да променят мнението им и да ги накарат да се присъединят към идеята. Усилията за повишаване на енергийната ефективност често не предизвикват очакваната възвръщаемост, ако им липсва подкрепа отгоре надолу в организацията.

Енергийната ефективност изисква стискане на зъби

Ползите от енергийно ефективната дейност често не са очевидни веднага. Понякога липсата на незабавни ползи е видима. Тъй като консултантите по енергийна ефективност би следвало да имат значителен опит в подпомагането на предприятия от всякакъв размер и тип да постигнат целите си, те могат да поставят и правилните очаквания. Но със сигурност всички участници в „играта“ трябва да са наясно, че това не е краткосрочна инвестиция, не е нещо, което трябва и може да се монетизира веднага.

Енергийната стратегия трябва да е част от средносрочната и дългосрочна стратегия на компанията като цяло. Не само защото “изплащането” идва на по-късен етап, но и защото устойчивите технологични решения се развиват постоянно и това, което днес е природосъобразна екзотика – събирането на дъждовна вода за ползване в тоалетните, например – може да е съвсем достъпно решение за “ретрофит” и към стари сгради след 10 години.

Редица технологични компании предлагат централизирани, автоматизирани решения за енергийна ефективност. ABB, Schneider, Siemens, Hitachi са само част от възможните доставчици на технологични решения, които са на пазара от много време насам. Но тъй като всеки бизнес има своя уникален user case, то консултантът по енергийна ефективност може да даде предложение за технологично решение, които е екзотика за България! Например с много малко сценарии на ползване, но специално за Вашия бизнес то да е печеливш ход, защото даден процес при вас е много сериозно засегнат и съответно е вектор за подобряване на енергийната ефективност.

Експертизата на консултанта работи и по дедуктивен път. Когато даденият професионалист има повече опит с даден индустриален сектор, той може да съпоставя вашето представяне с компании, които имат подобна дейност. Вашият консултант може да ви каже дали потреблението ви на енергия е в съответствие с другите във вашия бранш. Ще откриете начини за намаляване на потреблението на енергия, които може да не сте забелязали, както и цени, подобни на тези, които плащат другите във вашия бранш.

Енергийният консултант прави това, в което е добър, но също и вие!

Ако обмисляте привличането на енергиен консултант, може би сте обмислили и въвеждането на вътрешнофирмена услуга. Или дори може да помислите за обучение на някого от вашия персонал, който да се занимава с поръчките на енергия. Енергийният консултант може да ви даде предимствата на това да имате енергиен мениджър на пълен работен ден, без да се налагат разходи за наемане или обучение. Вашият екип може да прави това, което умее най-добре, вместо да разделя вниманието си между управлението на потреблението на енергия и други задачи. Ще се възползвате от предимствата на утвърден експерт, който може да посвети необходимото време за намиране на решения.

В повечето случаи консултантът по енергийна ефективност работи най-вече за оптимизация на сметките за ток, оптимизирането на топлинната енергия и неща от този регистър. Но бурно развиващата се технология надскача фотоволтаиците на покрива. Най-малкото вече има много фирми на пазара, които произвеждат стъкла/прозорци, които автоматично потъмняват и съответно могат да пропускат в различна степен слънчевите лъчи и да служат за събиране на енергия и спиране на слънчевата светлина, която води до загряване на помещението през лятото. Това е само един пример, които работи за всякакъв вид бизнес сгради.

Професия в развитие

В един момент не става въпрос само за енергийна ефективност. Да, иновации в тази посока се появяват всеки ден и изплащането на някои от подобренията може да започне със следващата сметка за ток. От LED лампи, през умни прозорци до по-сериозна автоматизация на процесите. С развитието на технологията се появяват решения за всякакъв вид свързани с интернет уреди, рециклируеми материали или пък такива, които са с минимален транспортен CO2 отпечатък. Такива решения променят кода изцяло на производства, бизнеси, строеж на сгради.

И както киберсигурността трябва да бъде заложена още от първия ред програмен код на даден софтуер, така и енергийната ефективност трябва да е заложена от първата копка, независимо дали става въпрос за къща, склад или бизнес. Защото това е инвестиция в бъдещето на всички ни.