Нагледен пример за десет казуса, които подчертават финансовите разходи за фирмите и рисковете пред тях, ако навредят на природата

Лошо управляваните проекти създават на компаниите проблем с природните дадености, местообитания, а в крайна сметка – и с инвеститори и акционери. Заради зле планирани обекти или липса на достатъчно грижа за околната среда в момента вече се наблюдават фрапиращи примерни за загубени или пропуснати възможности за милиарди долари в корпоративните среди. В сътрудничество с Работната група за финансови разкрития, свързани с природата (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), BloombeergNEF представи десет случая с компании, претърпели значителни финансови загуби от лошо управлявани взаимодействия с природата.

На практика всички сектори са изложени на риск за природата, пряко или непряко, тъй като икономическата дейност разчита на запасите от природен капитал и екосистемните услуги, които произтичат от него. Например горите осигуряват дървесина за производителите на дървен материал, производителите разчитат на насекоми и птици за опрашване на културите, а летището или атомната електроцентрала може да зависят от контрола на ерозията и защитата от наводнения, предлагани от мангровите блата. По този начин щетите върху екосистемите, от които зависят предприятията, могат да подкопаят всички тези дейности. В същото време бизнес операциите могат да повлияят на природата чрез изпускане на замърсители, добив на ресурси и преобразуване на земята и това да създаде проблеми.

Рисковете, пред които са изправени компаниите в резултат на природните казуси и въпроси са основно систематизирани в три категории: физически риск, риск от преход и системен риск.

Физическа зависимост и рискове, свързани с природата

Физическите рискове възникват поради влошаване на състоянието на природата, което нарушава екосистемните услуги, от които зависят операциите на фирмата. Базираният в Обединеното кралство производител на птиче месо например Bernard Matthews претърпя загуба на продажби и щети на марката, след като неговите слаби мерки за биосигурност позволиха на птичия грип да навлезе в неговите съоръжения. Това предизвика превантивното умъртвяване на 159 000 пуйки. А след това дойде и поражението към реномето на компанията потребителите на Bernard Matthews рязко спаднаха след избухването на скандала.

Проучване, проведено малко след това, смята Бернард Матюс за най-малко надеждната британска компания, класирана на последно място сред 1150 бизнеса. Компанията отчете загуби от £77 милиона през финансовата 2007-08 година и бе принудена да уволни почти 150 работници.

Известната на всички ни компания за електромобили Tesla също позволи физическите зависимости да се проявят в оперативни прекъсвания и финансови въздействия. Изграждането на нейната водеща гигафабрика в Берлин-Бранденбург беше отложено с месеци, тъй като активисти за опазване на околната среда и местните власти проучваха дали намаляващите подпочвени води в района ще могат да устоят на операциите за работа на съоръжението. Въпросът като цяло не осмиват от изпълнителния директор на Tesla, ни инвеститорите все пак тълкуват тези забавяния като заплаха за агресивните планове за разширяване на компанията, влошаване на спадовете в цената на акциите на фирмата и поставяне на въпроси относно жизнеспособността на дългосрочните й операции в региона.

Риск от преход, произтичащ от въздействия върху природата

Рискът от прехода възниква чрез въздействието на компанията върху природата. А това се проявява като правен и политически риск в пет от случаите, анализирани от BNEF. Производителят на химикали 3M, производителят на пластмаси Formosa и минната компания Freeport-McMoRan изпуснаха вредни материали в реки в близост до техните съоръжния, което доведе до редица резултати, включително над 10 милиарда долара правни задължения, отнемане на разрешителни за производство и пречки пред планираните прехвърляния на капитал.

По същия начин, третата по големина компания за контейнерни превози в света, CMA CGM, получи 165 000 долара санкции от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ през август 2023 г. Санкцията бе заради различни нарушения на третирането на баластни води, които потенциално биха могли да освободят инвазивни видове в уязвими морски екосистеми.

Преобладаването на водата в тези казуси не е изненада. Повърхностните и подпочвените води са два от най-важните природни активи, от които компаниите зависят или оказват влияние чрез своите операции.

По същия начин обезлесяването заема видно място в усилията за смекчаване на риска за природата в различни сектори. Производителят на специализирани масла и мазнини AAK и най-големият производител на месо в света, JBS, бяха засегнати финансово чрез пазарен и репутационен риск, което е допълнителна форма на риск при зеления преход. И това се случва заради зле структурирани практики, свързани с обезлесяването.

Въпреки ангажимента на AAK за устойчиво снабдяване с палмово масло, медийните съобщения, обвързващи операциите й със защитен национален парк в Индонезия, удариха цената на акциите й, докато продължаващите критики към амазонските практики на JBS стресираха инвеститорите преди дълго планираното ѝ листване в САЩ, застрашавайки до $20 милиарди в т. нар. „отключена стойност“ (иновационни проекти, с услуги или цели, които преди това са били недостъпни или прекалено трудни за постигане, бел. ред.).

Загубата на природа и изменението на климата са неразривно свързани

Въпреки че някои събития, като горещи вълни, може да изглеждат като явления, свързани с климата, те могат да се разглеждат и като част от по-голям срив в работата на биосферата. Екстремните температури водят до суши, наводнения, бури и различни други метеорологични явления, които от своя страна възпрепятстват екосистемните възможности и услуги. Промените в използването на земята и океана, основните двигатели на загубата на природа, също допринасят значително за изменението на климата, намалявайки устойчивостта на биосферата и изостряйки допълнителните въздействия. По същия начин обезлесяването и загубата на местообитания освобождават складирания въглерод, който в крайна сметка ускорява повишаването на температурата на планетата ни.

Това припокриване между природата и климатичния риск се подчертава особено силно от електрическата компания на Северна Калифорния PG&E. Територията ѝ на обслужване обхваща приблизително 70 000 квадратни мили – почти два пъти повече от Южна Корея или Португалия – включително някои от най-залесените райони на щата. Тежката и продължителна суша – изострена от изменението на климата там– направи тези природни условия по-уязвими за горски пожари.

Предприятието беше принудено да подаде молба за обявяване в несъстоятелност, след като федералният съд прецени, че именно PG&E е отговорна за нанесени щети, причинени от пожари, възпламенени, когато електропроводите бяха поразени от клони в засегнатите от сушата горски райони на север от Сан Франциско. Тези аварии предприятието не е успяло да отреже правилно и да поддържа в добър експлоатационен вид. По-късно набедената фирма изплати милиарди долари в разплащания и трябваше да инвестира сериозно в модернизирано преносно и разпределително оборудване, както и системи за наблюдение.

Въпреки наблюдението на финансовия колапс на PG&E, няколко други комунални компании в САЩ са изправени пред юридически загуби и загуба на репутация, свързани с горските пожари. През юни 2023 г. съдебен състав в Орегон призна PacifiCorp за отговорна за горските пожари в щата през 2020 г., докато от октомври 2023 г. Xcel Energy е ангажирана в съдебни дела от застрахователни компании, които искат да й припишат отговорност за горските пожари в Колорадо през 2021 г. Hawaiian Electric пък е съден от окръг Мауи и е изправена пред потенциален фалит за възможната си роля в пожарите в Мауи през 2023 г. – това бяха едни от най-смъртоносните горски пожари в историята на САЩ.

Цената за компаниите и икономиката

Свързаните с природата рискове, разгледани от BNEF, подчертават как финансовите разходи за неправилно боравене могат да варират от сравнително тривиалните, като шестцифрените глоби на CMA CGM и публичното порицание от природозащитните органи в САЩ, до по-същественото споразумение за 10 милиарда долара, договорено от 3M за неговата вина по отношение на изхвърляне на токсични химикали в местните реки. В няколко от случаите рискът се проявява чрез спад на цените на акциите, вариращ от 3% в рамките на деня за Tesla до над 90% за PG&E.

Видно е, че безпрецедентният упадък на природата продължава да се ускорява, а рискът за околната среда става все по-съществен за компаниите във всички сектори. Икономическият аргумент за природата, изготвен от Световната банка през 2021 г., прогнозира спад от 2,3% в глобалния БВП – еквивалент на 2,7 трилиона долара – през 2030 г. Това ще се случи при сценарий за частичен срив на екосистемата, спрямо базовия сценарий без промяна в състоянието на екосистемите.