Енергийната ефективност е път към енергийна сигурност

Реновирането на жилищния и нежилищния сграден фонд е една от най-важните теми в НПВУ. Темата коментира евродепутатът Цветелина Пенкова

Какви са предизвикателствата пред реализирането на целите за енергийна ефективност на сградите?
Каква е ролята на промените в Директивата за енергийните характеристики на сградите на Европейския парламент?
Какви са важните цели по отношение на реновирането на сградния фонд, отговорен за 36% от емисиите на парникови газове и за 40% от потреблението на енергия в ЕС. Какво трябва да бъде постигнато в контекста на европейските зелени цели?

Тези и други теми коментира Цветелина Пенкова, член на групата на Прогресивния алианс на Социалистите и демократите в Европейския парламент. Пенкова е докладчик по Директивата за енергийните характеристики на сградите от страна на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Това е водещата комисия в ЕП, която движи промените в директивата, но преди да започне работа, тя очаква становище от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Рая Лечева
Рая Лечева

Благодарим Ви, че се интересувате от статията:

Енергийната ефективност е път към енергийна сигурност

За да видите цялото съдържание е необходимо да влезете в профила си или да се регистрирате.

Регистрацията в сайта realtimefure.bg е безплатна.

Copyright © 1998-2022 Dir.bg